Τα μέλη μας

Επιχειρήσεις, Φορείς και Οργανισμοί του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα έχουν «αγκαλιάσει» τη Χάρτα Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις, ενσωματώνοντας στην καθημερινή τους λειτουργία τις αρχές της διαφορετικότητας και της υγιούς ένταξης διαφορετικών ανθρώπων στα επιχειρησιακά περιβάλλοντα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά.