ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Το Diversity Charter Greece έχει προχωρήσει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων που στόχο έχουν τη διάδοση του μηνύματος του σεβασμού της Διαφορετικότητας, την ευαισθητοποίηση του επιχειρησιακού κοινού και της ευρύτερης κοινωνίας καθώς και την προαγωγή απόψεων και θέσεων στη σωστή κατεύθυνση της προάσπισης της Διαφορετικότητας. Οι δράσεις αφορούν αφενός τις επιχειρήσεις/φορείς/οργανώσεις που είναι μέλη στη Χάρτα Διαφορετικότητας αλλά και το ευρύ κοινό, στην κατεύθυνση της προάσπισης του διαφορετικού ως βασικού συστατικού στην επιτυχία και ευημερία επιχειρήσεων και κοινωνιών.