Diversity Charter
Greece

Η «Χάρτα Διαφορετικότητας», πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της Διαφορετικότητας στις Ελληνικές επιχειρήσεις, ιδρύεται στην Ελλάδα το 2019. Στόχος της είναι να λειτουργήσει ως μέσο δέσμευσης για την εφαρμογή της ισότητας των ίσων ευκαιριών και της διαφορετικότητας σε κάθε εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα. Η «Χάρτα Διαφορετικότητας» προωθείται σε κάθε χώρα-μέλος της Ε.Ε. από το 2004. Αρκετές χώρες έχουν προχωρήσει ήδη στην υλοποίηση και συνεχή ενίσχυση του Ευρωπαϊκού έργου διάδοσης της «Χάρτας». (Eνδεικτικά Γαλλία, Γερμανία, Φινλανδία, Δανία, Βέλγιο, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία), με τις αντίστοιχες ενέργειες να υποστηρίζονται από την έναρξή τους από Ηγέτες όπως η Καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, καθώς επίσης και από Θεσμούς, Κρατικούς Φορείς, Υπουργεία και Συνδέσμους Επιχειρήσεων. 

news

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου υπέγραψε τη «Χάρτα Διαφορετικότητας»

Αθήνα 10-11-2020

Η «Χάρτα Διαφορετικότητας» είναι μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της διαφορετικότητας στις επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα ξεκίνησε το 2019 και έχει στόχο να λειτουργήσει ως μέσο δέσμευσης για την εφαρμογή των ίσων ευκαιριών και τον σεβασμό της διαφορετικότητας σε κάθε εργασιακό περιβάλλον.

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου, όπως έχουν κάνει και αρκετοί ομότιτλοί της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπέγραψε τη «Χάρτα Διαφορετικότητας», που στην Ελλάδα υλοποιείται από το ΚΕΑΝ, στηρίζοντας την προσπάθεια για την εξάλειψη κάθε ανισότητας στο εργασιακό περιβάλλον.

 «Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι κατά τη διάρκεια όλων των εταιρικών διαδικασιών τηρείται και εφαρμόζεται αυστηρά και απαρέγκλιτα η αρχή των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου» τόνισε η Υφυπουργός. «H αποδοχή της διαφορετικότητας σημάδεψε ως έννοια και ως αίτημα τον 20ό αιώνα, ειδικά στο τελευταίο του μισό. Σήμερα, έναν χρόνο μετά την υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας για τις ελληνικές επιχειρήσεις προωθούμε μέσα από την αγορά εργασίας τις αξίες της προόδου και της αλληλεγγύης στην κοινωνία, αξιοποιώντας τη διαφορετικότητα ως συνθήκη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και τη δημιουργικότητα. Ως Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εργαζόμαστε αδιάκοπα για την υλοποίηση των ιδεών που οδηγούν στον έμπρακτο σεβασμό των αρχών των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης όλων των ανθρώπων μέσα στην κοινωνία αλλά και μέσα στην εργασία».

Μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες για τη «Χάρτα Διαφορετικότητας στο diversity-charter.gr   

ΣΤΟΧΟΙ

Η παρούσα «Χάρτα Διαφορετικότητας» στοχεύει να λειτουργήσει ως μέσο δέσμευσης για την εφαρμογή της ισότητας των ευκαιριών και της διαφορετικότητας στο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα.

SIGNING THE CHARTER

Η προαγωγή και διαχείριση της διαφορετικότητας στον χώρο εργασίας αποφέρει σημαντικά οφέλη σε πολλαπλά επίπεδα, όπως αύξηση της αποτελεσματικότητας, ενίσχυση της παραγωγικότητας, βελτίωση και διεύρυνση της εταιρικής φήμης, προσέλκυση και διατήρηση ταλαντούχων επαγγελματιών, διευκόλυνση της πρόσβασης σε νέες αγορές και παροχή υπηρεσιών παγκοσμίου επιπέδου, ενθάρρυνση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας των εργαζομένων και ενδυνάμωση των πολιτιστικών αξιών μέσα στο εργασιακό περιβάλλον. 

5 ΛΟΓΟΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΤΕ ΤΗΝ ΧΑΡΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

H «ΧΑΡΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΔΙΝΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΤΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥΣ.

1. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αναγνωρίστε, γνωστοποιήστε και μοιραστείτε τις πεποιθήσεις των ηγετών σας και βάλετε τις βάσεις για τη δέσμευση του οργανισμού σας μακροπρόθεσμα.

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Δημιουργήστε ένα σημείο αναφοράς, ορίζοντας τους βασικούς άξονες προσέγγισης της διαφορετικότητας.

3.ΟΦΕΛΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Χρησιμοποιήστε τα διαθέσιμα εργαλεία για την πρόοδο στην υλοποίηση πρωτοβουλιών ένταξης ίσων ευκαιριών, όπως το Συνέδριο Διαφορετικότητας, website, newsletter, ειδικές εκδόσεις.

4. ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Γνωρίστε τα ιδρυτικά μέλη και τους εταίρους του κλάδου σας, ανταλλάξτε καλές πρακτικές, και συζητήστε για τις προκλήσεις και την πρόοδο των εργασιών σας.

5. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Εκμεταλλευτείτε την καλή φήμη της Χάρτας στην Ευρώπη, και βελτιώστε την εικόνα σας ως εργοδότης για να προσελκύσετε νέα ταλέντα, αλλά και να βελτιώσετε τον διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗΝ ΧΑΡΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Να διασφαλίζουμε ότι κατά τη διάρκεια όλων των εταιρικών διαδικασιών τηρείται και εφαρμόζεται αυστηρά και απαρέγκλιτα η αρχή των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου.

Να κατανοούμε, να αναγνωρίζουμε και να σεβόμαστε την διαφορετικότητα του εργατικού δυναμικού μας και να επιδιώκουμε την προαγωγή της προκειμένου να συμβάλουμε στην προώθηση της ισότητας, του αμοιβαίου σεβασμού, της αποδοχής και της κοινωνικής συνοχής.

Να προάγουμε και να ενισχύουμε τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου και να αξιοποιούμε εποικοδομητικά την διαφορετικότητά του στοχεύοντας στην δημιουργία ενός ποικιλόμορφου και χωρίς διακρίσεις εργασιακού περιβάλλοντος.

Να συμπεριλάβουμε την διαχείριση της διαφορετικότητας στην εταιρική μας στρατηγική, αναπτύσσοντας ετήσια πολιτικές και πρακτικές προώθησης της διαφορετικότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων και να εμπλέκουμε ενεργά τους εργαζομένούς μας στην εφαρμογή της.

Να διαδώσουμε και να παρέχουμε πληροφόρηση αναφορικά με την Χάρτα Διαφορετικότητας, την εφαρμογή της και τη δέσμευσή μας εντός και εκτός της εταιρείας ή του οργανισμού.

Να παρέχουμε πληροφόρηση και εκπαίδευση στους εργαζομένους μας σε θέματα διαφορετικότητας, διαχείρισης της διαφορετικότητας και ένταξης με ιδιαίτερη έμφαση στα στελέχη των τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού, στους Διαχειριστές HR λειτουργιών και στους Προϊσταμένους Τμημάτων που συμμετέχουν στην πρόσληψη, κατάρτιση και διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού.

PROJECTS:

INAUGURAL CONFERENCE ON DIVERSITY IN BUSINESS

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΜΑΪΟΥ 2019 | ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ

Το Εναρκτήριο Συνέδριο για την Διαφορετικότητα στις Ελληνικές επιχειρήσεις, πραγματοποιείται για πρώτη φορά στη χώρα μας με στόχο να θέσει τις βάσεις για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών στις εταιρείες και οργανισμούς. Το συνέδριο υλοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων της Χάρτας Διαφορετικότητας (Diversity Charter), πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ιδρύεται στην Ελλάδα το 2019.

• HYBRID •

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020
• Ζάππειο Μέγαρο & Live Online – Interactive •

Η αποδοχή της διαφορετικότητας δεν είναι μια πρωτοβουλία. Είναι φιλοσοφία, είναι στάση ζωής, είναι επιλογή.
Το 2nd Diversity in Business Conference 2020 θα εξετάσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε επίπεδο αποδοχής της διαφορετικότητας και ίσων ευκαιριών στις ελληνικές επιχειρήσεις.
Στο Συνέδριο για την Διαφορετικότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις, θέτουμε τις βάσεις για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της ισότητας στις εταιρείες και οργανισμούς.

Founded by:

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα. Αποτελεί μία από τις τρεις μεγαλύτερες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση, ενώ οι μετοχές του διαπραγματεύονται στο διεθνές χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στο μετοχικό του κεφάλαιο μετέχουν η Deutsche Telekom με ποσοστό 45% και το Ελληνικό Δημόσιο με 5%. Ο Όμιλος ΟΤΕ απασχολεί περίπου 13.000 εργαζομένους στην Ελλάδα και περίπου 20.000 συνολικά.

Ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών: σταθερή, κινητή τηλεφωνία και ευρυζωνικές υπηρεσίες, συνδρομητική τηλεόραση και ολοκληρωμένες λύσεις ICT. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στους τομείς των ναυτιλιακών επικοινωνιών, των ακινήτων και της εκπαίδευσης. Εκτός Ελλάδας, δραστηριοποιείται στην αγορά τηλεπικοινωνιών της Ρουμανίας, όπου προσφέρει υπηρεσίες σταθερών και κινητών επικοινωνιών, καθώς και τηλεόρασης.

Με κεντρικό μήνυμα «ένας κόσμος, καλύτερος για όλους», η COSMOTE αποτελεί την ενιαία εμπορική μάρκα για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Ομίλου. Αποστολή της, είναι να φέρει τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε όλους, ώστε να μπορεί ο καθένας να αξιοποιεί πλήρως τις ευκαιρίες του σήμερα και παράλληλα να χτίζει ένα καλύτερο αύριο.

Στην ΑΒ Βασιλόπουλος έχουμε επάξια κατακτήσει μια θέση στο τραπέζι κάθε ελληνικού νοικοκυριού, μέσα από την αδιαπραγμάτευτη ποιότητά μας, τη μοναδική μας εξυπηρέτηση και την ξεχωριστή ποικιλία μας. Με οδηγό το σκοπό μας να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να κάνουμε τη διαφορά στις ζωές των ανθρώπων, είμαστε πάντα δίπλα στους 2,2 εκατομμύρια πελάτες μας με θάρρος, ακεραιότητα, ομαδικότητα, φροντίδα και χιούμορ. Πάντα δίπλα σε κάθε γειτονιά της Ελλάδας, εκεί όπου χτυπάει η καρδιά μας μέσα από το δίκτυό μας που ξεπερνάει τα 500 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Εκεί όπου οι άνθρωποί μας γίνονται οι δικοί σας άνθρωποι, έτοιμοι να σας εξυπηρετήσουν με χαρά και μεράκι και να προσφέρουν μια μοναδική αγοραστική εμπειρία σε όλους και σε καθέναν ξεχωριστά.

Funded by/Μεγάλοι Χορηγοί

H Παπαστράτος είναι η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής προϊόντων καπνού στην Ελλάδα, θυγατρική της Philip Morris International Inc (PMI). Από το 1931 μέχρι και σήμερα, η εταιρία ηγείται της ελληνικής αγοράς των καπνικών προϊόντων έχοντας ως εφόδια τους ταλαντούχους ανθρώπους της, τα εξαιρετικά διεθνή και εγχώρια σήματά της -όπως το Marlboro και τον ιστορικό ΑΣΣΟ- τη μοναδική εταιρική κουλτούρα της, την υψηλή τεχνογνωσία και διεθνή εμπειρία της PMI και τη μακρά ιστορία της.

Η Teleperformance Greece, μέλος του πολυεθνικού Ομίλου της Teleperformance, αποτελεί εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια τη μεγαλύτερη εταιρεία τηλεφωνικής και διαδικτυακής υποστήριξης και εξυπηρέτησης πελατών που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Διαθέτει συνολικά 8 διαφορετικά Multilingual hubs σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Χανιά και απασχολεί περισσότερους από 9.350 εργαζομένους, που εξυπηρετούν πελάτες σε 39 διαφορετικές γλώσσες.  

Η εταιρεία θεωρείται ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους εργοδότες στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως, αφού μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να προσελκύσει εργαζομένους από 109 διαφορετικές εθνικότητες. Παράλληλα, η Teleperformance Greece δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή ίσων ευκαιριών και στον απόλυτο σεβασμό στη διαφορετικότητα, ενώ επενδύει στη δημιουργία ενός εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο, μεταξύ άλλων, παρέχει την ευκαιρία σε όλους να αναπτύξουν τα ταλέντα και τις ικανότητές τους, ώστε να εξελιχθούν επαγγελματικά και όχι μόνο. 

Funded by/Χορηγός

Τιμητική Υποστήριξη

Χορηγοί Επικοινωνίας

Διοργάνωση

Η Βοussias Communications, κορυφαία Β2Β εταιρεία επιχειρηματικής επικοινωνίας, δραστηριοποιείται στη χώρα μας περισσότερα από 35 χρόνια. Επαγγελματίες όλων των βαθμίδων στις πιο δυναμικές αγορές στηρίζονται στις έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις (περιοδικά, ειδικές εκδόσεις, newsletters) που εκδίδει η εταιρεία, αλλά και στα εξειδικευμένα συνέδρια για την κάλυψη των αναγκών τους σε ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις, τις σύγχρονες τάσεις και τις προοπτικές των επί μέρους κλάδων, αλλά και την επικοινωνία, την ανάπτυξη προβληματισμού και τη διαμόρφωση στρατηγικής για τις επιχειρήσεις και το σύνολο της ελληνικής αγοράς. Παράλληλα, μέσω της διοργάνωσης επιχειρηματικών βραβείων σε δυναμικούς κλάδους, με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, των κλαδικών φορέων, της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και των κορυφαίων και πλέον καταξιωμένων ανώτατων και ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων, η εταιρεία συμβάλλει ουσιαστικά στην προβολή και προώθηση της ποιότητας και της καινοτομίας στην ελληνική αγορά, καθώς και στην αναβάθμιση συνολικά του ρόλου που διαδραματίζουν οι επιχειρήσεις στην οικονομία της χώρας.

Το ΚΕΑN – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων είναι ένα σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης, της κοινωνικής ευαισθητοποίησης της νεολαίας και της προστασίας του περιβάλλοντος αποτελούν τον πυρήνα της δραστηριοποίησης του. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσει και υλοποιεί μία σειρά δραστηριοτήτων και προγραμμάτων που οδηγούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, στην προαγωγή των νέων τεχνολογιών, στην εκπαίδευση των νέων και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Χάρτα Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιείται το 2nd Diversity in Business Conference 2020, προωθείται σε κάθε χώρα- μέλος της Ε.Ε. από το 2004. Της διάδοσης της Χάρτας στην Ελλάδα ηγείται το ΚΕΑΝ, μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος DIMAIN, στο οποίο συμμετέχει από το 2017.

ΜΕΛΗ DIVERSITY CHARTER GREECE

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΕΑΝ: